Viro trinkigas sian azenon kiu estas jungita al ĉareto. Ni salutas la homon kaj karesas la beston konfesante ke estas la unua fojo ke ni vidas azenon tiel proksime.