Sub la bordo de la tenda duobla tegmento oni divenas nian etan kampad-gazon. Miŝel trinkas densigitan lakton. Niaj bicikloj tenas sin inter si per kontraŭŝtelilo.