Ĉi tiun saman tagon, post la siesto ni ree biciklas por iri je deko da kilometroj orienten ĝis la lumoturo. De tie, la klifoj, la citadelo, la Buŝoj de Bonifacio ĝis Sardio donacas fabelan panoramon, ni tie atendas neforgeseblan sunsubiĝon.