…/atendante ni iru plonĝi en Mediteraneon kies akvo tiom agrablas per sia temperaturo kiom per sia klareco je nur kelkaj metroj el nia tendo. Ni deprenas el niaj konservoskatoloj kaj ne prokrastas nian ekdormon.