Livres - (eo) Libroj

[fr] Livres

[eo]

Nice Corse Sardaigne Carnet de voyage

Prix : 13,90 EUR
En 1962, deux frères cyclotouristes l'un âgé de 19 l'autre de 15 ans, effectuent un voyage de 19 jours à travers la Corse et la Sardaigne en partant de Nice et en y revenant. Ce périple se transforme en véritable parcours initiatique qu'illustrent de nombreuses photos, dessins et aquarelles.

Nico Korsiko Sardio

Prix : 13,90 EUR
En 1962, du bicikloturistaj fratoj 19 jara kaj 15 jara, efektivigas vojaĝon dum 19 tagoj tra Korsiko kaj Sardio elirante el kaj revenante al Nico. Ĉi tiu rondirado iĝas vera inicianta irado kion multaj fotoj, desegnoj kaj akvareloj ilustras.

Nizza-Korsika-Sardinien Und zurück

Prix : 13,90 EUR
[fr] Traduction en allemand du carnet de voyage cyclotouriste. [eo]Traduko en la germana lingvo de la taglibro de vojaĝo bicikla.