— Anĉjo, kie ci foriris ? Ĉu ci jam volas ludi ? Nia laboro ne estas finita !