31. mars, 2020

Kiel vi fartas ?

Dum ĉi tiuj tagoj de izoleco kion fari ?

 

Ekzemple :

Starigi ĉi tiun demandon :

*Kiel vi fartas ?* : AL…

*Edipo* : La demando estas malsimpla.

*Sokrato* : Mi ne scias.

*Hipokrato* : Sen malsano.

*Kartezio* : Bone, mi pensas.

*Paskalo* : Kaj vi ? Bone mi vetas.

*Galileo * : Ĉio rondiras.

*Vivaldio* : Tio dependas de la sezonoj.

*Izak Neŭtono * : Le demando falas akurate.

*Spinoza * : Substance bone .

*Vilhelmo Ŝekespiro* : Kiel plaĉos al vi.

*Benjameno Frankleno* : Fulmetondre !

*Robespiero* : Ĝis la kapo perdante !

*Marat* : Ĉio banas !

*Kazanovo * : La tuta ĝuo estas por mi.

*Pitagoro* : Tute ortangule.

*Ludoviko Betoven* : Surde.

*Marquis de Sade* : fike efike.

*D'Alembert kaj Didero* : Neeblas respondi per du vortoj.

*Kanto* : Kritika demando.

*Hegelo* : Sume, bone.

*Arthur Schopenhauer* : Ne la volo mankas.

*Karlo Markso* : Estos pli bone morgaŭ.

*Niccolo Paganini* : Allegro ma non troppo.

*Karlo Roberto Darvino* : Oni sin adaptas…

*Friedrich Wilhelm Nietzsche * : Trans la bono, dankon.

*Marcel Proust* : Donu tempon al la tempo.

*Maria Kurio * : Mi radiantas.

*Drakulo* : Mi havas bonan vejnon.

*Pikaso* : Tio dependas de mia periodo.

*Sigmundo Freŭdo* : Kaj vi ?

*Alberto Kamuso* : la demando absurdas.

*Cirano de Berĵerako* : Laŭ nazvido, bone.

*Edgar Allan Poe* : Esterordinare.

*Alberto Ejnŝtejno * : Rilative bone.

*Leonardo el Vinĉio * : Silente ridetas .

*Donkiĥoto de la Manĉo* : Same kiel la stelo.

*Hamleto* : Farti aŭ ne farti, jen la demando.

*Napoleono* : Nek Aŭsterlice nek Ŭaterlove .

*Stephen Hawking* : En nigra truo.

KAJ

*VI* : KIEL VI FARTAS ?

Vi povas plibonigi kaj plilongigi la liston…