13. sept., 2020

MEM-TESTO COVID19 (Testo kronviruso19)

MEM-TESTO COVID19 (Kronviruso19)

1- Preparado de la testo :

2- Elekti botelon da bone odoranta vino el sufiĉe fama stampodato.
3- Plenigi glason sen superbordigi.
4- Zorgege flari la glasan entenaĵon.

5- Unua parto de la testo :

6- Ĉu la odoro estas flarata ?

7- JES ! La una parto de la testo estas negativa. Daŭrigu al la dua parto.
8- NE ! La vino estas eble sen odoro.
En ĉi tiu kazo reprovi la teston post ŝanĝado de vino.
Post la dua provado se la neflarebleco konfirmas sin, iru al la dua parto de la testo.

9- Dua parto de la testo (konfirmado) :

10- Trinki glutete post glutete tre malrapide la glason. (Oni ne drinkas !)

11- Ĉu la gusto de la vino estas sentata ?
12- JES ! La testo estas tute negativa. Gratulon ! Oni povas festi la sukceson…
13- NE ! La vino estas eble sen gusto.
En ĉi tiu kazo reprovi la teston post ŝanĝado de vino.

KONKLUDO :
Post la dua provado se oni sentas nek la odoron, nek la guston,
eblas ke oni estas infektita sed tio ne pravigas por daŭrigi solecan drinkadon,
oni ne forgesu inviti sian amikon Modereco. 😉