19. sept., 2021

Mi estas…

Français

Esperanto

 

 

Je suis

Mi estas

L’enfant perdu dans l’oubli des adultes

L’infano perdita en l'adolta forgeso

Le vieillard solitaire qui regarde la mort

La soleca oldulo rigardanta la morton

Le malade souffrant qui ne peut plus crier

La malsana suferanto ne plu povante krii

La femme méprisée par une brute épaisse

La virino malestimata de brutala krudulo

La rose frémissante dans le vent de la nuit

La rozo tremetante en la vento de la nokto

L’arbre déraciné par la tempête folle

L’arbo elradikita de freneza tempesto

L’oiseau tombé du nid voué à l’abandon

La birdo elnestigita dediĉata al forlaso

La fourmi piétinée par l’enfant inconscient

la formiko tretita de nekonscienta infano

La vague fatiguée de ses allers-retours

La ondo lacigita de siaj reiroj iroj

La libellule bleue qui cherche à se poser

La libelo blua fluge serĉante paŭzejon

Le phoque qui gémit de ne plus voir la mer

La foko kiu ĝemas ne plu vidante la maron

Le lion enfermé dans sa cage-prison

La leono enkatenigita en sia kaĝa prizono

L’homme sans domicile au regard vague et flou

La senhejmeca viro kun rigardo svage konfuza

Le chien désespéré de son errance vaine

La hundo senesperigita de sia vana vagado

Je suis toi, vous et moi, l’infini, le mystère.

Mi estas ci, vi kaj mi, la senfineco, la mistero.

 

 

©Danièle Gasiglia Laster

Esperantigita de KAVLAN kun permeso de la aŭtorino